Chuyên mục: Thông tin

Thông tin

Tập đoàn dầu khí BP

Tập đoàn dầu khí BP đã đạt được dàn xếp với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để trả khoản tiền trị giá 18,7 tỷ đôla

Read More »