Dầu thủy lực Total Azolla ZS 46

 Dầu nhớt thủy lực Total Azolla ZS 46 là dầu thủy lực cáo cấp được tinh chế tự nguồn dầu gốc chất lượng cao và sản xuất trên dây chuyền công nghiệp hiện đại của tập đoàn Total Pháp. Dầu thủy lực Total Azolla ZS 68 đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống thủy lực máy móc thiết bị công nghiệp, như hệ thống thủy lực của máy ép nhựa, áp giày, máy công trình xây dựng…

Dầu nhớt Total Azolla ZS 32

Total Azolla ZS 32  là dầu thủy lực cáo cấp được tinh chế tự nguồn dầu gốc chất lượng cao và sản xuất trên dây chuyền công nghiệp hiện đại của tập đoàn Total Pháp. Nhớt Total Azolla ZS 32 đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống thủy lực máy móc thiết bị công nghiệp, như hệ thống thủy lực của máy ép giấy ép nhựa, ép giày, máy công trình…

Dầu thủy lực Total Azolla ZS 68

Total Azolla ZS 68 là dầu thủy lực cáo cấp được tinh chế tự nguồn dầu gốc chất lượng cao và sản xuất trên dây chuyền công nghiệp hiện đại của tập đoàn Total Pháp. Dầu thủy lực Total Azolla ZS 68 đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống thủy lực máy móc thiết bị công nghiệp, như hệ thống cầu thủy lực, máy ép nhựa, áp giày, máy công trình mua máy cẩu, máy xúc máy đào…